Wij zijn mensen!

Tip: Om onderstaande tekst beter te begrijpen het advies om eerst “De visie achter de burgerbeweging “Wij zijn mensen!”” (Link) te lezen waarin ook met voorbeelden gewerkt wordt.

Een steeds groter wordende groep mensen in Nederland begrijpt dat de gevestigde orde verantwoordelijk is voor onwerkbare situaties in Nederland. Ook begrijpt die groep dat dezelfde dominante personen helemaal niet bereid zijn om constructief daar iets aan te veranderen. Door ongezond beleid zijn dergelijke onwerkbare situaties trouwens niet te voorkomen. De pijn die mensen ervaren in onwerkbare situaties zal echter op een gegeven moment ervoor zorgen dat die mensen andere wegen inslaan. Deze verandering zagen we al in 2016 gebeuren, maar zullen we nog sterker in 2017 zien, zoals de burgerbeweging “Wij zijn mensen!” dat in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 is gestart.

Het doel van deze beweging is om aan de landelijke politici een duidelijk grens aan te geven, namelijk dat we nog uitsluitend gezond beleid accepteren. Gezond beleid is alleen mogelijk door mensen centraal te stellen. Dit is echter onmogelijk op het moment dat politici angst centraal blijven stellen. Niet alleen is angst de slechts mogelijke raadgever, angst beperkt tevens de mogelijkheid om rekening te houden met mensen (Info). Echter durven deze politici niet angst los te laten en zullen daarom niet het beleid veranderen.

Wij kunnen als burgers van Nederland deze dominante machthebbers niet veranderen, maar collectief hebben we 50% invloed op onze relaties met die dominante mensen. Deze invloed wenden we aan in de burgerbeweging “Wij zijn mensen!”. In de 21e eeuw werkt het namelijk niet (meer) om ons (collectief) onderdanig op te stellen naar de politiek. Dit wil niet zeggen dat we van onderdanen bovendanen moeten maken en/of van de overheid de onderheid moeten maken. Wij gaan samen doen hetgeen politici al heel lang beloven te doen maar niet in staat toe zijn. Wij gaan de kloof tussen burger en politiek verkleinen door de onevenwichtige relatie van een superieure politiek enerzijds en een onderdanige samenleving anderzijds te veranderen in een evenwichtige relatie tussen gelijken. Dat kan alleen door als samenleving grenzen te stellen aan de politiek. Het streven naar een gelijkwaardige relatie tussen politici en burgers noemen we een burgeremancipatie. Dit proces zal niet alleen wennen zijn voor politici, maar ook voor ons als burgers. Bijvoorbeeld dat we niet meer dominante personen volgen maar geheel zelfstandig onze eigen meningen vormen en situaties in ons eigen leven zelf onderzoeken. Met 17 miljoen mensen zijn wij collectief bovendien veel beter in staat om tot gezonde beslissingen te komen dan politici dat alleen zouden kunnen. Voor de duidelijkheid zijn politici ook burgers ondanks dat ze de indruk (willen) wekken dat ze superieure wezens zijn ten opzichte van burgers. Ook zijn politici geen beter opgeleide mensen en kan er ook geen opleiding bestaan voor politici waardoor ze kunnen wat ze beweren te kunnen. Daarvoor is het vakgebied van politiek namelijk veel te complex om te kunnen worden bevat door één persoon. Ook is dominantie angst gebaseerd. Samenvattend is daardoor ook niet verrassend dat dominante politici zeer oppervlakkig beleid maken. Het enige dat we wel met grote zekerheid kunnen vaststellen is dat dominante politici goed zijn in het manipuleren van mensen, maar daar hebben we als samenleving niets positiefs aan.

In aanloop tijdens de verkiezingen op 15 maart 2017 is het juiste moment om de burgerbeweging “Wij zijn mensen!” te starten. Politici nemen namelijk dan een andere rol aan om stemmers te beïnvloeden. Hierdoor zijn ze beter benaderbaar door burgers. Ook zullen politici, kandidaten en vrijwilligers van politieke partijen de straat opgaan om bijvoorbeeld te flyeren. In plaats van alleen te luisteren, kunnen we dan ook ons eigen verhaal vertellen en daarbij aangeven wat wij accepteren en wat we niet accepteren, dus grenzen aangeven. Hopelijk dat daarbij ook deze burgerbeweging “Wij zijn mensen!” wordt besproken. Individueel kunnen we trouwens niets veranderen maar collectief wel en daarbij is individuele inzet onmisbaar. Hoe meer mensen deze beweging ondersteunen en delen met anderen des te sterker de boodschap zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het bericht “Burgerbeweging “Wij zijn mensen!”” op Facebook te liken.

De aanleiding van deze beweging is de behoefte binnen de Nederlandse samenleving voor een gezond alternatief voor de huidige gevestigde orde. Dat kunnen populistische partijen trouwens nooit zijn. Daarom heeft Partij ONS het initiatief genomen voor het opstarten van de burgerbeweging “Wij zijn mensen!”, maar deze beweging kan alleen succesvol zijn wanneer burgers collectief, dus als de Nederlandse samenleving, deze burgerbeweging zich volledig eigen maakt en zelfstandig uitvoert. Meer informatie over de strategie kun je hier vinden. Partij ONS blijft natuurlijk deze burgerbeweging ondersteunen door bijvoorbeeld als aanspreekpunt te fungeren. Het is wel nodig dat we als samenleving achter het stuur zitten en het proces daarbij vorm geven en daarmee tot een succes maken. Partij ONS is daarbij de ondersteunende bijrijder. Partij ONS kan hierbij wel nog financiële hulp gebruiken van donateurs (Info). Overigens neemt Partij ONS geen deel aan de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017.