Help jij Partij ONS door donateur te worden?

image004

Partij ONS ondersteunt de Nederlandse samenleving op een daadwerkelijk gezonde manier voor iedereen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door donateurs. Daarom verzoeken we jou vriendelijk om ook donateur te worden. Iedereen kan donateur worden en tevens zijn alle donaties onvoorwaardelijk. Dit wil zeggen dat er bij doneren tussen donateurs en Partij ONS geen onderlinge rechten of plichten verbonden zijn.

Partij ONS ontvangt trouwens geen subsidies en daarom is Partij ONS afhankelijk van contributies door leden en donaties door donateurs. Aangezien interne werkzaamheden bij Partij ONS uitsluitend door leden en vrijwilligers wordt uitgevoerd, kan Partij ONS de organisatiekosten zeer laag houden. Overigens nemen onze leden en vrijwilligers gemaakte onkosten voor eigen rekening waardoor er geen onkostenvergoedingen worden betaald. De voornaamste organisatiekosten bestaan daarom uit bankkosten. Onze voorkeur gaat trouwens uit naar jaarlijkse donaties om bankkosten en administratie te beperken.

Donaties zijn van harte welkom op onze bankrekening “NL11 TRIO 0254 7602 52” ten name van Partij ONS, Postbus 678, 6400 AR te HEERLEN. Bij een minimale donatie van € 6,00 ineens zal de donateur aangemerkt worden als jaardonateur in het huidige kalenderjaar. Jaardonateurs zullen in de toekomst ook toegang krijgen tot een nog in te richten forum voor de duur van het betreffende kalenderjaar. Op dit moment is helaas geen enkele duidelijkheid over een mogelijke startdatum van dat forum.

Meer informatie over Partij ONS staat hier.