Hoe ongezond is onze samenleving?

Uitgangspunt voor partij ONS is dat onze samenleving om het zachtjes uit te drukken ongezond is. In welke mate onze samenleving ongezond is, is enerzijds niet noodzakelijk om te beseffen dat iedere ongezonde samenleving niet kan blijven functioneren. Anderzijds is het wel noodzakelijk om te beseffen hoe ongezond onze samenleving is om de urgentie voor herstel te begrijpen.

Om te beoordelen hoe ongezond onze samenleving is, zijn geregistreerde cijfers ontoereikend. Op de eerste plaats worden niet alle mogelijke entiteiten in cijfers geregistreerd. Zo geven werkloosheidscijfers uitsluitend een beeld van de geregistreerde werkloosheid, maar niet van de verborgen werkloosheid. Daarnaast zijn cijfers meestal geregistreerde kwantiteiten (hoeveelheden). Soms worden ook cijfers gepresenteerd waarbij gebruik wordt gemaakt van fictieve waarden die een kwaliteit zouden weergeven. Bijvoorbeeld dat één verlengd levensjaar met een bepaalde mate van gezondheid € 50.000,- waard zou zijn bij het berekenen of medische kosten in verhouding staan met de opbrengst. Hierbij is het bedrag van € 50.000,- een fictieve waarde. De vraag hoe ongezond onze samenleving is, is echter een vraag waarbij kwaliteiten zéér belangrijk is en kwaliteiten zijn niet in objectieve cijfers uit te drukken. Voor mensen die toch graag cijfers willen weten, geven we de volgende aanwijzing: In Nederland wonen ongeveer 17 miljoen mensen waarvan gemiddeld 5 personen dagelijks zelfmoord plegen terwijl in heel Afrika ongeveer 1,2 miljard mensen (in 2016) wonen waar zelfmoord nauwelijks voorkomt.

Officieel wordt zelfmoord net als kanker en depressie beschouwd als een welvaartsziekte. De term welvaartsziekte wordt gebruikt voor ziektes die voornamelijk voorkomen in ontwikkelde landen met een hoge welvaart. Hierbij wordt de indruk gewekt dat het leven in een land met een hoge welvaart ongeacht het persoonlijke inkomen de oorzaak is dat iemand bijvoorbeeld kanker krijg. Partij ONS heeft een hele andere opvatting hierover, namelijk dat de hoge welvaart op een ongezonde manier wordt bereikt met heel veel langdurige stress als gevolg. Deze stress is ongezond (Info) en maakt op termijn eerdergenoemde welvaartsziektes mogelijk. Helaas heten die ziektes welvaartsziektes en geen stressziektes. Dit zal de gevestigde wetenschap trouwens niet accepteren. Stress niet namelijk niet meetbaar, maar welvaart is wel te meten in aantallen, namelijk in geldbedragen. Hierdoor is alleen de relatie tussen welvaart en eerdergenoemde ziektes met cijfers aan te tonen en dat is de maatstaf in de gevestigde wetenschap. Daarom dragen die ziektes dus de naam welvaartsziekten. Echter heeft de werkelijkheid geen enkele boodschap aan veronderstellingen die mensen wel en/of niet kunnen aantonen met cijfers. Bovendien is de ervaring van Partij ONS dat we niemand hoeven uit te leggen dat we in Nederland een stresscultuur hebben. Verder is er volgens Partij ONS  een relatie tussen het aantal mensen met welvaartsziekten en de gezondheid van onze samenleving. Hoe stressvoller en dus ongezonder onze samenleving is, des te meer personen welvaartsziektes krijgen. Aangezien kanker doodsoorzaak nummer één is en depressie bezig is met een aanzienlijke opmars, is het om zeer zacht uit te drukken een ongezonde samenleving waarin we leven. Overigens kan een hoge welvaart ook op een gezonde manier worden bereikt, maar dan zijn wel ingrijpende veranderingen nodig, zoals een burgeremancipatie om ongezond overheidsbeleid te stoppen en gezond overheidsbeleid mogelijk te maken (Info).

Overigens zijn er ook professionals die uit eigen onderzoeken de conclusie hebben getrokken dat volwassenen in Nederland niet zonder zelfmedicatie kunnen en dat meerdere malen per dag nodig hebben. De meest bekende zelfmedicatie is koffie, alcohol, sigaretten en drugs. Maar ook producten met toegevoegde suikers of zout kunnen als zelfmedicatie worden genomen. Trouwens de reclamemakers van Red Bull en Cup-a-Soup begrijpen deze behoeften aan zelfmedicatie gelet op de uitgezonden reclamespotjes en gevoerde slogans. Het doel van zelfmedicatie is namelijk om bovenmenselijke prestaties neer te zetten. Het lichaam kan trouwens herstellen van dergelijke prestaties indien het incidenteel is en de herstelmogelijkheden voldoende zijn. Dit is echter in Nederland niet het geval. Niet alleen volwassenen maar ook steeds jongere kinderen hebben dagelijks behoeften aan zelfmedicatie. Er zijn bijvoorbeeld in de hoogste klassen van het basisonderwijs waar veel of zelfs (bijna) alle kinderen sportdranken drinken om de schooldag te kunnen doorkomen. Sportdranken zijn daar trouwens nooit voor bedoeld. Daarnaast zijn er naast zelfmedicatie zoals hoofdpijntabletten ook voorgeschreven medicatie die kunnen voorzien in dezelfde behoeften. Voor alle duidelijkheid zijn de producten die te gebruiken zijn als zelfmedicatie niet het probleem, de behoefte eraan is het probleem. Dit probleem kan echter niet opgelost worden aangezien dat probleem een symptoom van een ongezonde samenleving is. Met andere woorden zal een gezondere samenleving ervoor zorgen dat de behoefte aan zelfmedicatie zal verminderen.

Op deze website wordt niet ingegaan op de relatie tussen stress en zelfmedicatie, maar wel op de relatie tussen stress en gezondheid (Link).