Over Partij ONS

image004

Partij ONS is de verkorte naam van Partij Onze Nederlandse Samenleving. Ondanks ONS in de naam Partij ONS verwijst naar de beginletters in de naam voluit, wordt ONS uitgesproken als één woord. Dus niet als drie afzonderlijke letters. Hiermee wordt het standpunt van Partij ONS benadrukt dat wij allen samen onze samenleving vormen zonder enige uitzondering. Dit standpunt is er al vanaf de oprichting van deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op 1 juni 2012. Partij ONS is trouwens opgericht om te streven naar het tot stand brengen en vervolgens behouden van een gezonde politiek, in het bijzonder de Nederlandse landelijke politiek.

Na de val van het kabinet Rutte I werd in 2012 nieuwe landelijke verkiezingen uitgeschreven. In aanloop van die verkiezingen zijn 50 nieuwe partijen opgericht uit onvrede over de huidige politiek. Ook Partij ONS is toen opgericht omdat het voor Partij ONS de huidige politiek volstrekt onacceptabel en onverantwoordelijk is. Partij ONS streeft naar een gezonde samenleving die ondersteunt wordt door een gezonde politiek. Helaas is de werkelijkheid het tegengestelde en is er dan ook nog veel te doen.

Omdat Partij ONS niet te vergelijken valt met de huidige politieke partijen, positioneren wij ons niet tussen deze partijen. Zo is onze doelgroep de gehele samenleving en niet slechts een deel ervan. Ook hebben we wij niet de overtuiging dat kapitalisme of socialisme werkt voor de mens. Overigens verkeren beide systemen in hun eindfase.

Burgers bezitten individueel en collectief onvoorstelbare constructieve mogelijkheden die helaas in steeds grotere mate onderdrukt worden. Wij streven juist naar het tegenovergestelde, namelijk om burgers individueel en collectief juist meer ruimte te geven om hun potentie waar te maken. Dit is de enige manier die daadwerkelijk kan werken. Ook is dit beter voor iedereen, ook voor degenen die veronderstellen dat zij juist beter af zijn in de huidige ongezonde situatie.

De basisprincipes van Partij ONS zijn bovendien het tegengestelde van de gevestigde landelijke politieke partijen:

 • Partij ONS stelt namelijk de mens centraal terwijl de huidige politiek de angst centraal stelt.
 • Daarbij zet Partij ONS in op vrijheid, gelijkheid en broederschap terwijl de huidige politiek inzet op dominantie, ongelijkheid en egoïsme.
 • Partij ONS is een natuurlijke leider terwijl de huidige politiek bestaat uit dominante leiders zijn.
 • Partij ONS ondersteunt de opkomst van het nieuwe tijdperk terwijl de huidige politiek de neergang van het oude tijdperk probeert te stoppen.
 • Partij ONS streeft naar een gezonde relatie tussen burger en staat terwijl de huidige politiek die relatie steeds meer verziekt.
Aanvullende gegevens Partij ONS:
 • Facebook: https://www.facebook.com/PartijONS;
 • Twitter: @partijons
 • Emailadres: info@partijons.nl;
 • Postadres: Postbus 678, 6400 AR te HEERLEN (Vervallen per 20-05-2018);
 • Bankrekeningnummer: NL11 TRIO 0254 7602 52 (Vervallen per 01-06-2020);
 • KvK-nummer: 55415881.

Onze pagina voor donateurs is helaas niet meer beschikbaar. Vragen en andere reacties zijn welkom op ons hierboven vermelde emailadres.