Stress en gezondheid

Angst (Info) is een noodzakelijke basisemotie die stress als gevolg heeft. Stress kan verschillend uitgelegd worden zoals bijvoorbeeld op wikipedia (Link) getoond wordt. Hier wordt het begrip stress beperkt tot stress dat een reactie is op een ongezonde prikkel of ongezonde gebeurtenis. De impact van dergelijke stress in onze samenleving wordt volgens Partij ONS namelijk zeer zwaar onderschat, ook door deskundigen. Hieronder zal dat worden toegelicht.

Het doel van vergif is om heel snel een toestand uit evenwicht te brengen. Ook stress heeft dit doel. Door het lichaam zeer snel en drastisch uit evenwicht te brengen, kan een mens veel meer dan in een normale situatie. Deze ingrijpende onbalans is echter ongezond voor dat lichaam . Daarom is zowel vergif als stress ongezond. Echter kan de vitaliteit (weerstand tegen interne en externe factoren) van een persoon wel een bepaalde mate van vergif en stress incasseren. Meestal is een bijensteek niet dodelijk, maar wanneer iemand door heel veel bijen in een zeer korte tijd gestoken wordt, kan dat zelfs dodelijk zijn. Bij stress geldt hetzelfde principe hoewel het proces veel minder zichtbaar is als bij vergif. Dat stress ongezond is, is trouwens niet altijd nadelig. Wanneer een persoon namelijk in een levensbedreigende situatie verkeerd doordat die persoon bijvoorbeeld wordt aangevallen door een groot roofdier of in een brandend gebouw vastzit, verhoogt stress de overlevingskansen aanzienlijk. Hierdoor wordt het mogelijk dat door de ongezond reactie genaamd stress een nog ongezondere situatie zoals dood voorkomen kan worden. Verder is het menselijk lichaam in een gezonde situatie heel goed in staat te herstellen van stress. De voorwaarde van een gezonde situatie is hierbij trouwens essentieel. Zo is een gezonde situatie een gezond evenwicht tussen inspanning, ontspanning en rust.

Inspanning is een doelgerichte activiteit zoals wekelijkse boodschappen van levensmiddelen doen. Het streven naar een doel levert trouwens stress op. Ontspanning is een doelloze activiteit dat als ontspannend ervaren wordt, zoals spontaan winkelen voor personen die winkelen als een hobby beschouwen. Rust is een passiviteit zoals TV kijken en slapen. Voor de mens is een evenwicht zeer belangrijk om gezond te kunnen blijven. Deze drie fases hebben namelijk eenieder essentiële kenmerken. Hierna volgen enkele voorbeelden. Inspanning zorgt dat we doelen kunnen bereiken, ontspanning zorgt voor herstel van inspanningen en slapen (vorm van rust) zorgt voor het herstarten van de hersenen om schade aan de hersenen te voorkomen. Dit thema is te uitgebreid om hier te behandelen en daarom beperken we ons hier tot de energiehuishouding in het lichaam tijdens deze drie fases. Bij rust zal energie uit voedsel omgezet worden in lichaamsvet. Bij ontspanning wordt lichaamsvet omgezet in spierweefsel. Hoe meer spieren iemand heeft, des te beter die persoon lichaamsvet kan omzetten in spierweefsel. Bij stress wordt spierweefsel omgezet in energie. Spierweefsel kan namelijk veel sneller omgezet worden in energie dan lichaamsvet en bij inspanning is snelheid van het verkrijgen van veel energie essentieel. Wanneer iemand trouwens stress ervaart, zal de spijsvertering zeer traag zijn of zelfs geheel stilliggen waardoor energie uit voedsel halen geen realistisch alternatief is. Het is trouwens dan ook begrijpelijk dat iemand die veel stress ervaart, vergeet te eten. Wanneer er een gezond evenwicht is tussen eerdergenoemde fases kan iemand gezond blijven. Echter leven wij in Nederland in een zachtjes uitgedrukt ongezonde samenleving met een stresscultuur. Vooral de fase van dagelijkse ontspanning is veel te weinig of zelfs onmogelijk. Bovendien wordt het steeds extremer waardoor het gedeeltelijk verklaarbaar is dat iedere generatie zwaarder wordt dan de vorige generatie. Het is tenslotte de fase ontspanning die lichaamsvet omzet in spierweefsel. Overigens is een andere verklaring waarom iedere generatie zwaarder wordt dan de vorige generatie de steeds lagere kwaliteit van ons voedsel als gevolg van de zeer onevenwichtige focus op steeds meer kwantiteiten (hoeveelheden) van voedselproductie.

De medische wetenschap trekt daarnaast niet altijd correcte conclusies. In de vorige eeuw beweerde artsen namelijk dat lood geen gezondheidsrisico zou opleveren terwijl artsen tegenwoordig zelfs de kleinste hoeveelheden lood als een groot gezondheidsrisico beschouwen. Ook het ontkennen van bijnieruitputting door de huidige medische wetenschap zal in de toekomst ingrijpend veranderen. Bijnieren produceren onder andere adrenaline (ook wel het stresshormoon genoemd) dat ook het meest bekende hormoon is dat de bijnieren produceren. Ondanks dat de medische wetenschap erg weinig weten van de hormonen die de bijnier produceren, veronderstellen artsen dat bijnieren volledig kunnen blijven produceren ongeacht de gezondheid van de bijnieren. Voor de duidelijkheid hebben de meeste hormonen die de bijnieren produceren niet eens een naam en die wel een naam hebben denken ze maar van een klein aantal hormonen te weten wat ze daadwerkelijk doen. Er zijn echter ook deskundigen die bijnieruitputting wel erkennen. De zeer langdurige en zeer hoge mate van de productie van het stresshormoon adrenaline is de voornaamste oorzaak van bijnieruitputting. Er zijn ook deskundigen die veronderstellen dat bijnieren een maximale productiegrens hebben en wanneer die grens bereikt is geen productie meer kan plaatsvinden. Hierdoor is het dus mogelijk dat personen van 20 jaar oud die extreem veel stress hebben gehad in het leven bijnieren hebben die je zou verwachten bij personen van 80 jaar oud. Bijnieruitputting zou ook de basis zijn voor kanker waarbij verwezen wordt naar het onderscheid en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Dit onderscheid wordt veroorzaakt doordat geslachtshormonen in de geslachtsorganen worden geproduceerd en die geslachtsorganen verschillen tussen mannen en vrouwen. De overeenkomst is dat ook in de bijnieren geslachtshormonen worden geproduceerd. De reden dat prostaatkanker bij mannen en borst- en eierstokkanker bij vrouwen veel voorkomende vormen van kanker zijn zou verklaard worden door de overeenkomst tussen mannen en vrouwen en dat zijn de bijnieren.

In ieder geval weten we uit de geschiedenis dat we niet naïef moeten zijn over de farmaceutische industrie. Zo worden door een groep mensen de Duitse farmaceutische industrie als de architecten van zowel de eerste als de tweede wereldoorlog beschouwd. Door een groter Duits grondgebied nam ook de afzetmarkt toe. Maar de allerbelangrijkste reden is dat de farmaceutische industrie slechts één doelstelling heeft en dat is maximale winst. Maximale winst is trouwens een angst gebaseerde verlangen (Info) waarbij gestreefd wordt naar steeds meer winst dat alleen mogelijk is op een steeds onevenwichtigere of te wel ongezondere manier. De farmaceutische industrie is trouwens zeer succesvol in het maximaliseren van bedrijfswinst aangezien het aantal verkochte medicijnen in zowel Nederland als Duitsland in nog geen 19 jaar verviervoudigd is zonder dat er sprake is van nieuwe medicijnen voor aandoeningen waarvoor 19 jaar geleden nog geen medicijnen beschikbaar waren. Verder kunnen aandeelhouders in verschillende landen de farmaceutische industrie succesvol aanklagen wanneer de betreffende directies acties ondernemen die leiden tot minder hogere winst. Vanuit de doelstelling van de farmaceutische industrie bereikt deze industrie op dit moment dat doel wanneer mensen zowel zieker zijn als langduriger ziek zijn. Zowel gezonde als dode mensen leveren echter geen winst op. Toch is op kanker na een vergiftiging door het langdurig en/of verschillende combinaties van het gebruik van voorgeschreven medicatie de voornaamste doodsoorzaak. De farmaceutische industrie bereikt dan ook die doelstelling uiteindelijk niet volledig. Het is trouwens onrealistisch om vanuit de huidige situatie te verwachten dat de farmaceutische industrie ons gaat helpen om gezonder te kunnen leven. Overigens zouden we door nieuwe afspraken te maken met de farmaceutische industrie dit ingrijpend kunnen veranderen. In het geval dat eigen bedrijfswinst maximaal is wanneer mensen daadwerkelijk gezond zijn en blijven, zou de farmaceutische industrie ons namelijk wel helpen gezonder te worden. Overigens is de farmaceutische industrie zeer machtig en de strijd met deze industrie aangaan is als vechten tegen windmolens.